Wie zijn wij?

De Begijn VZW is een gemeentelijke vereniging die op een creatieve en leuke manier artistieke jaarcursussen en workshops aanbiedt voor alle leeftijden.

Onze begeleiders zijn geschoolde leerkrachten die op allerlei manieren de motivatie proberen aan te wakkeren. Er zijn individuele lessen en lessen in groepsverband.

Voor de muzieklessen mogen we gebruik maken van de lokalen van het schoolgebouw op de Kleinesteenweg 4. Elk leslokaal is voorzien van de nodige didactische middelen, zoals piano, bord, pupiters en dergelijke.

De woordlessen gaan door in de turnzaal van de gemeentelijke basisschool De Puzzel: De Bruynlaan 19 in Begijnendijk.

Ons werkjaar sluiten we traditiegetrouw af met een toneel-, muziek-, en danskamp in het Montfortcollege te Rotselaar. Iedereen die de 2e kleuterklas heeft beëindigd mag mee, ook kinderen die niet ingeschreven zijn in de vzw. Zo kan men kennismaken met de activiteiten van De Begijn. Tijdens het kamp worden de kinderen ingedeeld in kleine werkgroepjes, rekeninghoudend met hun voorkeur. De laatste dag pakken we uit met een prachtige slotshow waarop de kinderen tonen wat ze tijdens de week geleerd hebben.