Wie zijn wij?

De Begijn VZW is een gemeentelijke cultuurvereniging met drie afdelingen:

  • Muziek
  • Dans
  • Woord

Ons doel?

Ons doel is op een creatieve en leuke manier, individueel of in groep, iedereen te motiveren zodat het beoefenen van muziek, woord en dans leerrijk en ontspannend wordt.

Voor wie?

Onze vereniging richt zich naar iedereen die op het vlak van muziek, woord en dans wil bijleren. Jong, oud, met of zonder culturele bagage, ... iedereen kan bij ons terecht.

Door wie?

Onze begeleiders zijn geschoolde leerkrachten die op allerlei manieren de motivatie proberen aan te wakkeren. De lessen zijn in groepsverband en het aanleren van een instrument gebeurt op individuele basis.

Waar?

Voor de muziek- en toneellessen mogen we gebruik maken van de lokalen van het schoolgebouw op de Kleinesteenweg 4. Elk leslokaal is voorzien van de nodige didactische middelen, zoals piano, bord, pupiters en dergelijke. Voor de toneellessen is er een toneelzaaltje ter beschikking.

De danslessen gaan door in de sporthal De Tumkens, waar een prachtige danszaal wordt gehuurd.

Kamp?

Ons werkjaar sluiten we traditiegetrouw af met een toneel-, muziek-, en danskamp in het Montfortcollege te Rotselaar. Iedereen die de 2e kleuterklas heeft beëindigd mag mee, ook kinderen die niet ingeschreven zijn in de vzw. Zo kan men kennismaken met de activiteiten van De Begijn. Tijdens het kamp worden de kinderen ingedeeld in kleine werkgroepjes, rekeninghoudend met hun voorkeur. De laatste dag pakken we uit met een prachtige slotshow waarop de kinderen tonen wat ze tijdens de week geleerd hebben.