Inschrijven

Inschrijven

Inschrijven

U kan online inschrijven van 1 juli t/m 10 september. Bij problemen of vragen kan je mailen naar administratie@debegijn.be en helpen we je graag bij de inschrijving.

Ga verder naar de inschrijvingswizard.

Tussen 11 september en 17 september kan je enkel nog inschrijven door contact op te nemen met de directie.

Na 17 september zijn er geen inschrijvingen meer mogelijk.

Betalingen

Na de inschrijving krijgt u een bevestigingsmail met daarin de nodige betalingsfaciliteiten en het juiste bedrag.

Betalen van het lidgeld kan op rekeningnummer BE69 7343 0521 7478 met vermelding van de volledige namen van de betrokken personen. De betalingen dienen te gebeuren ten laatste 1 week na het inschrijven.

Pas na het betalen van het inschrijvingsgeld is de inschrijving definitief en kan voor individuele lessen het lesuur worden doorgegeven.

Tarieven

Dankzij de steun en subsidies van de gemeente Begijnendijk kunnen we voor leerlingen uit Begijnendijk en Betekom een korting aanbieden.

Vanaf een 2e jaarcursus voorzien we voor alle leerlingen een korting van € 50, met uitzondering van theater en notenleer die reeds een verlaagd tarief hebben.

Tarieven voor inwoners van Begijnendijk-Betekom
  • Individuele les (piano, viool, klassieke gitaar, ...): € 210
  • Groepsles (begeleidingsgitaar, toneel, ...): € 190
  • Theater: € 80
Tarieven voor niet-inwoners van Begijnendijk-Betekom
  • Individuele les (piano, viool, klassieke gitaar, ...): € 275
  • Groepsles (begeleidingsgitaar, toneel, ...): € 250
  • Theater: € 145
Notenleer

Het lesgeld van notenleer bedraagt € 30 indien ook lessen voor een instrument worden gevolgd in onze school. Indien notenleer de enige gevolgde les is, bedraagt het inschrijvingsgeld € 110.

Hierbij wordt geen verschil gemaakt tussen inwoners van binnen en buiten de gemeente.

Uitschrijven

Als er wordt besloten om de gekozen les niet te volgen, gelieve dan de verantwoordelijke directie in te lichten. Zo kan zij zorgen voor de uitschrijving.

Bij de annulatie van een inschrijving tot 15 oktober wordt er 25% van het inschrijvingsgeld ingehouden als annuleringskosten. Daarnaast wordt ook de kostprijs voor de gevolgde lessen ingehouden.

Na 15 oktober wordt er geen inschrijvingsgeld meer terugbetaald.