Privacyverklaring

Algemeen beleid op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming

De Begijn VZW respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van:

De Begijn VZW
Kleinesteenweg 4
3130 Begijnendijk
België

Ondernemingsnummer: 0457.804.960

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

De Begijn VZW verwerkt uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord "we" om te verwijzen naar De Begijn VZW.

De Begijn VZW is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming, en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Als u algemene vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen door te mailen naar info@debegijn.be.

Wanneer verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens bij

  • een inschrijving voor een jaarcursus of workshop;
  • een reservatie voor een eenmalige activiteit zoals een klasconcert, toneelvoorstelling of speldag;
  • een inschrijving voor ons zomerkamp.

Welke gegevens verwerken we over u?

We verwerken uw persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens die u identificeren of die een band leggen met u als natuurlijke persoon.

  • Voornaam en familienaam
  • Geboortedatum
  • Telefoon- en gsmnummer
  • E-mailadres
  • Adres

Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens bij de praktische organisatie van onze lessen, workshops, activiteiten en ons zomerkamp.

Uw contactgegevens worden gebruikt om u persoonlijk op de hoogte te houden van lesverplaatsingen of annulaties.

We ontvangen subbsidies van de gemeente Begijnendijk op basis van uw leeftijd en woonplaats.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Alle inschrijvingen voor jaarcursussen en workshops worden gedurende drie jaar bewaard, te rekenen vanaf het einde van uw lidmaatschap. Uw lidmaatschap loopt af, wanneer u zich bij de aanvang van een nieuw schooljaar niet opnieuw inschrijft.

De inschrijvingen van ons zomerkamp worden gedurende drie jaar bewaard, te rekenen vanaf het einde van het kamp.

Alle reservaties voor een activiteit ten minste gedurende een jaar bewaard, te rekenen vanaf het begin van het schooljaar.

Delen we uw persoonsgegevens mee aan anderen?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt door onze medewerkers, leerkrachten en kampmonitoren.

Indien u inwoner bent van de gemeente Begijnendijk worden uw gegevens gedeeld met de gemeentelijke diensten in het kader van het verkrijgen van subsidies.

Verder worden uw persoonsgegevens niet gedeeld met derden.

Wat zijn uw rechten?

Als we uw persoonsgegevens verwerken in het kader van een wettelijke verplichting kunt u de gegevens die we over u verwerken, altijd inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. U kunt daarvoor contact opnemen via info@debegijn.be. We vragen dan een bewijs van uw identiteit zodat uw gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft. U kunt ook bij ons terecht als u vindt dat uw gegevens niet langer relevant zijn en dus verwijderd moeten worden of als u het niet eens bent met de manier waarop we uw gegevens verwerken.